TENTANG REFORM

Institut Reformasi Politik dan Demokrasi (REFORM) adalah sebuah organisasi bebas yang dibangunkan untuk menjalankan aktiviti pemberdayaan rakyat Malaysia berkenaan dengan isu politik, kenegaraan dan demokrasi menerusi penyelidikan, pendidikan dan advokasi. Aktiviti yang bakal dijalankan oleh REFORM adalah berbentuk bengkel, seminar dan perlatihan.
 
REFORM juga akan bergerak aktif melalui aktiviti penulisan sebagai salah satu medium pendidikan dan advokasi. Penerbitan ilmiah yang berkualiti akan diterbitkan sebagai bahan bacaan dan rujukan.
 

Hasrat REFORM adalah untuk bersama membina Malaysia yang lebih baik dari segenap aspek. Ianya perlu bermula dengan membangunkan jiwa-jiwa merdeka dalam rakyat Malaysia.

Scroll to Top