Mengenai Kami

"REFORM bermatlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih baik dari segi pemahaman sistem demokrasi dan perlaksanaanya dengan mempersiapkan masyarakat Malaysia dengan pengetahuan yang betul."

Institut Reformasi Politik dan Demokrasi (REFORM) telah ditubuhkan pada tahun 2019 dengan hasrat untuk memperkukuhkan institusi dan pengamalan sistem demokrasi di Malaysia. REFORM telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan bergerak sebagai salah sebuah pertubuhan yang bebas dan tidak berteraskan keuntungan.

Sehingga hari ini, REFORM komited dalam menganjurkan aktiviti pemberdayaan masyarakat berkaitan demokrasi dan kewarganegaraan melalui program pendidikan, penyelidikan dan advokasi dengan matlamat untuk melahirkan generasi Malaysia yang berpengetahuan dan berfikiran matang.

REFORM percaya dengan perancangan yang baik dan berstrategi, pengamalan demokrasi yang sihat sesebuah negara mampu diterapkan kepada masyarakat. Segalanya mampu dicapai dengan program penyelidikan yang berfokus, bengkel dan wacana yang matang dan sihat serta kerjasama dan pengukuhan hubungan antara institusi, organisasi masyarakat madani dan badan bukan kerajaan.

OBJEKTIF penubuhan

bebas

Menjadi badan pemikir yang bebas dengan memberi tumpuan kepada kajian berkenaan demokrasi dan politik di Malaysia.

PENDIDIKAN & ADVOKASI

Menggerakkan program pendidikan dan advokasi demokrasi, politik dan pendidikan sivil dalam kalangan generasi muda, wanita dan masyarakat di kawasan luar bandar.

agenda reformasi

Meluaskan agenda reformasi institusi dan politik di Malaysia.

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan info berkenaan program dan perkembagaan semasa berkaitan REFORM, anda boleh ikuti rapat patform media sosial yang ada.