Infografik

Pembentukan Jawatankuasa Pilihan Khas (JPK)

Institut Reformasi Politik dan Demokrasi (REFORM) melalui infografik sistem Jawatankuasa Pilihan Khas di Parlimen ingin mendidik masyarakat mengapa sistem Jawatankuasa Pilihan Khas di Parlimen signifikan kepada Rakyat dan bagaimana Rakyat boleh terlibat di dalam proses pembuatan undang-undang di Parlimen.

Selanjutnya »

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan info berkenaan program dan perkembagaan semasa berkaitan REFORM, anda boleh ikuti rapat patform media sosial yang ada.