Kajian Penyelidikan Berhubung Mengembalikan Perkhidmatan Parlimen di Malaysia

Undang-undang Perkhidmatan Parlimen diwujudkan adalah manifestasi perasingan kuasa d antara badan Legislatif dengan badan Eksekutif. Dengan adanya undang-undang Perkhidmatan Parlimen, pentadbiran Parlimen mempunyai autonomi institusi, pentadbiran dan kewangannya sendiri.